- hulpverlening voor kinderen d.m.v. onderwijs en sport om een toekomst perspectief te kunnen bieden - lokale bevolking toegang geven tot gezondheidszorg - basis (infra-)structuur opbouwen in samenwerking met de lokale bevolking Deze doelen moeten allemaal kaderen binnen een afgebakende tijdsperiode en omkaderd project. Op deze manier willen we de mensen ter plaatse helpen zelfstandig antwoorden kunnen bieden op deze noden en niet afhankelijk worden van hulpverlening.

In 2014 reden we met een oude brandweerwagen naar Gambia. Na een jaar te hebben samengewerkt met een andere organisatie zijn we sinds 30 november op eigen poten gaan staan met een VZW. We hebben de "veilige" kuststreek met de hotelletjes verlaten en zijn 300 km het binnenland ingetrokken omdat er daar voor de mensen niets wordt gedaan vanuit de plaatselijke overheid en hulporganisaties. En ondertussen trek ik de kar van de vzw om zoveel mogelijk mensen te besmetten met Gambianitis, de liefde voor Gambia, omdat elke cent daar het verschil maakt.

Patrick Geysels

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het sponsorgeld zal aangewend worden om op de lokale markten rollen stof, garen, naalden, spelden, ... aan te kopen. Deze materialen zullen gebruikt worden in de naaiklas die we gaan inrichten in Kunting (Gambia). De kinderen worden aangeleerd om zelf uniformen te maken, herstellingen van kleren te doen, ... We hopen op deze manier het vak van kleermaker aan te leren aan de kinderen omdat er veel vraag is naar (goede) kleermakers.