...

Rouwzorg Vlaanderen vzw

1. Met een twintigtal onbetaalde, deskundig opgeleide vrijwilligers organiseren wij jaarlijks een achttal lotgenotengroepen voor nabestaanden in en rond Antwerpen. Wij werken gratis om niemand wegens financiële redenen uit te sluiten.
2. Wij beheren via een website (met ongeveer 1000 bezoekers per maand) een netwerking om nabestaanden in alle regio’s van Vlaanderen de weg te wijzen naar mogelijke rouwwerkingen in hun eigen streek. Voor onze algemene visie, zie www.rouwzorgvlaanderen.be

Als stichter in 1984, voorzitter en lid van de raad van bestuur, ben ik als volgt betrokken bij onze werking:
- coördineren en opvolgen van lotgenotengroepen en zorg dragen voor onze rouwbegeleiders.
- lezingen en cursussen geven, stagiaires opvolgen …
- administratie: mailverkeer, website, boekhouding, verzekering, aangifte belastingen …

Monique Dujardin

Hoe kan Torfs bijdragen?

Onze vzw draait zonder subsidies of andere inkomsten. In de lotgenotengroepen staan onze deskundig opgeleide mensen gratis ten dienste van nabestaanden. Voor onze administratie hebben we echter een tekort aan budget om alles in goede banen te leiden: aankopen van computer, printer, inktcassettes en papier, huur lokalen, public relations, beheer website, wettelijke verplichtingen zoals belastingen, boekhouding, verzekering … Het Torfs Fonds zou ons met 1000 euro weer een tijdlang de kans kunnen geven om ons werk zonder kopzorgen verder te zetten.