...

Zonder naam niet zonder hart vzw

De huidige statuten verwoorden de doelstellingen als volgt:In opvolging en in de geest van de oorspronkelijke vereniging “ Zonder naem, niet zonder hert” die in 1855 werd opgericht, heeft de vereniging tot doel fondsen te verzamelen om, op discrete wijze, een tijdelijke materiële hulp te verlenen aan behoeftigen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en van wie de raad van bestuur de tegenspoed heeft vastgesteld.

12 bestuurders zetten zich vrijwillig in om mensen en gezinnen in materiële of financiële noodsituaties ter hulp te komen. Jaarlijks organiseren wij een feest waarop 250 kansarmen worden uitgenodigd en verwend. Ik ben sinds 2014 voorzitter. De financiële middelen komen uit sponsoring, giften van particulieren, van clubs, van legaten en van fundraising acties.(een jaarlijkse paaseierenverkoop en een concert).rnWij werken nauw samen met OCMW en diverse opvangcentra voor kansarmen en jongeren

Caroline Bastin

Hoe kan Torfs bijdragen?

Uw sponsorgeld zal dienen om ons jaarlijks feest voor 250 kansarmen en daklozen van maart 2020 rn mee te financieren.rnWij ontvangen jaarlijks een 50tal steunaanvragen waarvan gemiddeld 45 positief worden beantwoord. Het gemiddeld bedrag ervan ligt rond de 500€. Het gaat meestal om schoolmateriaal, bos-, en andere klassen, schoolboeken, enz. voor kinderen uit kansarme gezinnen. Ook dikwijls achterstallige facturen van energie, huur, of medische zorgen niet door de mutualiteiten gedragen.