...

WELZIJNSSCHAKEL GRENSLICHT MENEN

WS Grenslicht Menen wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden. Daartoe zoekt de vereniging mensen in armoede op en brengt hen samen. Zij biedt hen kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie en naar buiten. Zij versterkt de stem van wie leeft in armoede, om dialoog aan te gaan met partners in de samenleving waarmee zij structurele veranderingen nastreven. WS Grenslicht Menen is een samenspel van mensen in armoede en anderen. Ze draagt bij tot een betere wereld.

Als voorzitter van Welzijnsschakel Grenslicht Menen zet ik me samen met de vrijwilligers in voor 150 gezinnen in armoede in eigen stad. We organiseren samen met hen activiteiten om hen uit hun isolement te halen en zo hun eigenwaarde op te krikken. Onlangs organiseerden we een inclusief Ko'or-project. Zo kregen ze letterlijk en figuurlijk een stem! Waar nodig gaan we op huisbezoek of mee naar instanties. Bij crisissituaties zorgen we voor financiële ondersteuning.

MARTINE SIOEN

Hoe kan Torfs bijdragen?

tussen Kerstmis en Nieuwjaar delen we jaarlijks Kerstpakketten (=voedselpakketten) uit aan 150 gezinnen in armoede. Daarmee proberen een "extraatje" te geven in deze feestdagen. Ieder pakket kost ons €20 aan voeding. We hebben dus een bedrag van 150 X € 20 = € 3000 nodig. Dit is een grote hap uit ons budget dat we via giften verzamelen. Hiervoor zou € 1000 welgekomen zijn!