...

Water voor Mabele vzw

Ons project heet als doel het waterprobleem van het Hôpital de référence van Kasongo-Lunda (province du Kwango in RD Congo) mee op te lossen. Concreet werken we aan een betere drinkwatervoorziening en een betere sanitatie (regenwateropvang en toiletten). De eerste stap (de boring naar grondwater) is succesvol afgewerkt. Nu willen we in twee fases dat drinkwater in de gebouwen van het ziekenhuis binnenbrengen en de regenwateropvang verbeteren en uitbreiden.

Als leraar was ik betrokken bij de Noord-Zuidwerking van mijn school. Het doel was de leerlingen te informeren en bewust te maken én om hen te engageren via actie voor een bepaald project: het onderwijs en de gezondheidszorg in Kasongo-Lunda (RDC). Sinds 2013 heb ik me geëngageerd om eerst alleen en dan via een vzw, om zowel het drinkwater als de sanitatie (SDG6) uit te breiden en te verbeteren. Na de boring op 147m naar drinkwater op zonnepanelen (SDG7) willen we deze fase afwerken.

Rudi Nuytemans

Hoe kan Torfs bijdragen?

Onze eerste doelstelling nu is het afwerken van de fase van het drinkwater in het hospitaal: het doortrekken van de leidingen tot in de gebouwen en ze te voorzien van lavabo's en kranen. Het sponsorgeld zal dienen voor de aankoop van die kranen. Er zijn 22 gebouwen in dit ziekenhuis met zijn 120 bedden, dus we voorzien een aankoop van 22 kranen.