...

Wablieft

Wablieft wil de wereld begrijpelijk maken voor iedereen. Met nieuws dat eenvoudig en duidelijk is.Dit jaar organiseerden we het project 'Neem een start met Wablieft'. We voorzien enkele punten in Vlaanderen gratis van Wablieft-krantjes (zoals de Metro in stations). Zo bieden we nieuwkomers en laaggeletterde mensen actualiteit aan in eenvoudige taal. Terwijl leren en oefenen ze Nederlands en kunnen zo beter functioneren in onze maatschappij.

Sinds twee jaar werk ik als communicatiemedewerker bij Vocvo, het ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs. Wablieft is een onderdeel van deze organisatie. Wablieft is het centrum voor duidelijke taal. We werken aan geletterdheid en duidelijke taal zodat iedereen beter kan participeren in onze maatschappij. Ik vind dit persoonlijk echt een belangrijk thema en ben dus trots om hier mee voor te ijveren.

Jannik Dirickx

Hoe kan Torfs bijdragen?

Onze Wablieft-krant is geschreven in eenvoudig, duidelijk Nederlands. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee is met de actualiteit, ook laaggeletterde burgers. Laaggeletterde mensen kunnen met de Wablieft-krant ook hun kennis van het Nederlands versterken.Met elke € 25 kunnen wij een anderstalige nieuwkomer een jaar lang gratis de Wablieft-krant aanbieden bij verschillende agentschappen van inburgering en integratie. Zo leren ze Nederlands en blijven op de hoogte van de actualiteit.