Om een doelmatige en zinvolle functie te geven aan deze boerderij willen we mensen met een verstandelijke handicap onder professionele begeleiding een zinvolle dagbesteding aanbieden en hen in staat stellen om gevarieerde werkzaamheden te verrichten die niet te complex en lichamelijk niet te zwaar zijn. De individuele behoeften en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de indeling van het werk. Het leveren van maatwerk aan zorg, afgestemd op de behoefte van de zorgvrager.

Ik ben samen met mijn vrouw de uitbaters van de zorgboerderij. Wij zijn deze gestart in eerste instantie om voor onze gehandicapte zoon een zinvolle dagbesteding met begeleiding te voorzien, om dan de zorgboerderij direct open te stellen voor alle jong volwassenen met een beperking. Wij hebben inmiddels 13 zorggasten en twee professionele orthopedagogen voor de begeleiding. Daarnaast mogen we rekenen op heel wat vrijwilligers die zowel onze begeleiding komt helpen, als allerlei klussen voor ons.

Hamans Toon

Hoe kan Torfs bijdragen?

Voor nieuwe activiteiten (boodschappen doen) is er extra mobiliteit nodig. De invulling met gewone fietsen, een driewieler en een tandem is hier niet voldoende. Vanwege de aard van de beperking (epilepsie, evenwichtsproblemen en niet zelfstandig kunnen fietsen) van onze zorggasten hebben we nood aan een elektrisch ondersteunde duo fiets met duo aanhanger (totaal €12.000) zodat we niemand hoeven uit te sluiten om hieraan deel te nemen. Wij zijn blij met iedere vorm van financiële (deel) bijdrage.