...

vzw Scharnier

vzw Scharnier is een vereniging van en voor nierpatiënten van de kunstnierafdeling van het AZ Maria Middelares Gent. De bedoeling is om voor onze nierpatiënten activiteiten in te richten, om hun reïntegratie in de maatschappij te bevorderen. Zij zijn vaak geïsoleerd op werkvlak door hun behandeling, maar ook in hun sociale leven door de vele dieet- en vochtbeperkingen, de frequente opnames, de sterk verminderde mobiliteit, de hoge medische kosten en het beperkte inkomen wegens ziekte.

Ik werk op de dialyseafdeling en draag zorg voor de dialysebehandeling van onze nierpatiënten. Als actief bestuurslid van vzw Scharnier zit ik volop in de organisatie van alle activiteiten voor deze doelgroep en dit vanuit mijn vrije tijd. Ik doe de prospecties van de daguitstappen en reizen om nadien deze ook te begeleiden. Ik help de sponsoracties op poten zetten, en zet me in voor feestelijke momenten op dialyse. Ik schrijf artikelen om onze werking naar buiten te dragen.

Viviane De Preester

Hoe kan Torfs bijdragen?

1000 € = extra begeleider voor dialysereis voor 2 dialysepatiënten met hoge zorgbehoefte (waarvan patiënt zelf niet de middelen voor heeft).1000 € = organisatie van een pannenkoekennamiddag met optreden animator voor nierpatiënten en familie, met aanwezigheid van het dialyseteam, eens buiten de klinieksfeer1000 € = organisatie van een feestelijk moment op dialyse nalv wereldnierdag cfr clown, accordeonist in onze 4 dialysegroepen op 3 locaties, zoals in onze feestweek van 40 jaar dialyse