V.Z.W. Okidoo heeft als doel het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen waar dialoog centraal staat. De focus ligt in het opbouwen van aandacht en respect voor zichzelf en anderen, leren tot rust komen en gevoelens te benoemen. Het doel is kinderen weerbaarder maken wat een positieve invloed heeft op hun eigenwaarde. We zijn 12 jaar geleden gestart in 1 lagere school in Oostende, ons project loopt nu ondertussen in 10 lagere scholen. 3 coaches geven de sessies.

Ik ben als lid van de vzw Okidoo meter van 1 school en volg de sessies op die gegeven worden. Als meter sta je ook in nauw contact met de directie en oudercomit├ęs.Deze sessies worden ondertussen in 12 verschillende scholen gegeven in Oostende.De VZW betaalt de sessies maar de leden organiseren en begeleiden de sessies die gegeven worden door onze 3 coaches.

Lieve Moerman

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het sponsorgeld zal gebruikt worden voor de betaling van de coaches die de sessies geven in de deelnemende scholen, ons streefdoel is om in de toekomst alle Oostendse scholen te kunnen bereiken.