...

vzw OK-Ontmoeting Ontspanning na Kanker, afdeling Izegem

Wij brengen mensen met en na kanker samen. Ons voornaamste doel is bewegen. Medisch is het gekend dat beweging vermoeidheid vermindert na kanker, het geheugen terug stimuleert en vooral herval vermindert. Concreet: 3 maal per week geeft een speciaal daartoe opgeleide kinesiste beweging: omnisport, yoga en aquagym. Mensen nemen deel volgens hun eigen kunnen, een heel verschil met een sportclub. Ook is er maandelijks een activiteit om lotgenoten samen te brengen om angst, vragen en plezier te dele

Zelf maak ik deel uit van de organisatoren van 'OK-Izegem Ontmoeting na Kanker'. Ons doel is: lotgenoten samenbrengen, vooral i.v.m. bewegen, aangeraden door de dokters om vermoeidheid tegen te gaan en om herval te vermijden. 3 maal per week wordt beweging gegeven door een kinesiste. Iedereen is vrij om al of niet telkens deel te nemen. Zelf zorg ik dat er maandelijks een extra activ. is, o.a. een wandeling, bloemschikken, mindfullnes, een uitstap, onco-massage, een info-namiddag....

Lut Devolder

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1 000 euro kunnen we de kinestiste, gespecialiseerd in beweging met mensen met kanker, gedurende 7 weken haar loon en zaalhuur uitbetalen.Vroeger kregen we subsidies via de stichting tegen kanker. Sedert een goed jaar werden de subsidies voor lotgenotengroepen overgeheveld naar de ziekenhuizen. Vandaar onze vraag. We houden het lidgeld echt laagdrempelig. Iedereen met kanker moet kunnen deelnemen, ook kansengroepen en na ernstige financ. aderlatingen als gevolg v.d. ziekte