Vzw Los Gorriones is een organisatie, opgericht in 2002 die als doel heeft kinderen in Perú een beter leven te bieden. Onze focus ligt op gezondheid en educatie. Voor 2020 staan twee doelen centraal en dat is preventie naar jeugdprostitutie en het behalen van een diploma hoger en/of universitair onderwijs met als oogpunt hen uit de cirkel van armoede te halen.

Ik, Yvo Beysen, ben de stichter en bezieler van Vzw Los Gorriones. De Vzw werd opgericht in 2002 na het ontvangen van een emotionele brief van een Hasselaar die in Ayacucho Peru een opvanghuis voor ernstig gehandicapte kinderen runde. Intussen zijn we vele jaren en ook vele projecten (zowel kortlopende als langlopende) later en hebben we heel wat ervaring opgebouwd in deze sector van ontwikkkelingssamenwerking. Onze huidige focus voor 2020 e.v. ligt is het verlenen van studiebeurzen aan kinderen

Yvo Beysen

Hoe kan Torfs bijdragen?

De studiebeurzen worden verleend aan de kinderen van ons peterschapsproject in Nueva Union, een klein dorpje in de Peruaanse selva. Dit schooljaar zullen zes van deze kinderen hun middelbaar beëindigen. Met het geld van het Torfsfonds kunnen we minstens één van deze zes, bijvoorbeeld Alexandra (zie foto) haar studies laten aanvatten. Alexandra's droom is studeren voor architecte en verstandig als ze is zal ze daarin slagen. De jaarlijkse kost voor deze studie bedraagt zo'n € 1.300,00