...

vzw IN-Z

SOCIALE ECONOMIE : tewerkstellingsorganisatie voor mensen met een afstand tot de regulier arbeidsmarkt . Wij zetten in op poetsen, huishoudelijke begeleiding , bedrijven kuisen , oppas , Horeca en toerisme , kind en vrije tijd ;Vooral op dit laatste item wil ik een dossier indienen nl alle kinderen zinvollevrije tijd aanbieden ter bevordering van hun maximale ontwikkelingskansen . Zo zetten we ook in op de ouder en kindrelatie

Binnen zuid -Limburg zetten wij ons vanuit In-Z in om de brug te slaan tussen kind-vrije tijd-ouders om zo in te zetten op de maximale ontwikkelingskansen van alle kinderen . Dit doen we door naschoolse activiteiten ikv vrije tijd, taal ... te organiseren . We zetten ook in op de ouder kindrelatie door ouderontmoetingsmomenten te organiseren en hun zo opweg te helpen naar werk , de juiste weg binnen de sociale kaart . Zo zetten we de ouder op een trapje hoger op de participatieladder .

anja timmermans

Hoe kan Torfs bijdragen?

Binnen de stad Borgloon bieden we "brede school " aan aan de kwetsbare kinderen en dit op dinsd-dond en vrijdag . Graag willen we de vrijetijdsorganisaties uitnodigen om na school een proeftuin aan te bieden en zo de de kinderen te prikkelen in hun talenten . Dit kan een Win-win zijn voor de vrije tijdsorganisatie . Graag willen we 10 vrije tijdsorganisaties uitnodigen . Gemiddelde kostprijs is 100 euro per sessie . Ook nodigen we ouders uit voor een toonmoment ,