...

Vzw De Reuzetuin

Het faciliteren van de bouw van een zorgcentrum: (een vijftal) volwassenen met een ontwikkelingsstoornis op te vangen en te voorzien van de nodige zorg en een nuttige dagbesteding volgens de grondslagen van Rudolf Steiner. Bij de verwezenlijking van dit project krijgt het ecologische aspect een prominente plaats (duurzame bouwmaterialen, ‘self-sustainability’, biologisch beheer tuin). Na de verwezenlijking zal Talander vzw invulling geven aan vernoemd centrum.

Arendonk wordt door projectontwikkelaars hertekend, vertrekkende vanuit een economisch verdienmodel, zonder daarbij rekening te houden met de noden van de inwoners. Zo ook wordt De Reuzetuin begeerd, één van de laatste stukjes groen in het centrum. Ik denk echter dat deze bijzondere plek een andere invulling verdient: sociale, ecologische, inhoudelijke, culturele en kunstzinnige activiteiten die inspirerend werken, zowel voor de bewoners van het zorgcentrum als voor de mensen er omheen.

Evi Marechal

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met €1000 kunnen wij de Reuzetuin, na jaren van verwaarlozing, herschapen tot een plaats van natuurlijke rust, zowel voor de bewoners van het zorgcentrum als voor de mensen en kinderen er omheen. Concreet zal dit bedrag aangewend worden voor de aankoop van diverse planten, composteerbakken, bijenkasten, vogelhuisjes, insectenhuizen, en de aanleg van een rietveld voor de biologische zuivering van afvalwater.