Het sociaal isolement verbreken van mensen die eenzaam zijn, inspelen op de behoefte van individuen en kinderen die nood hebben aan contact met een hond maar hiertoe niet meer in staat zijn omwille van hun woonvorm. Met vrijwilligers en hun hond gaan wij op regelmatige basis naar een woonzorgcentrum/school in het buitengewoon onderwijs/psychiatrische instelling/.. om de huiselijke sfeer te bevorderen, de therapeutische kracht van een hond over te brengen, genezingen te bespoedigen, ..

Ik heb de VZW opgericht omdat ik merkte dat er een grote behoefte was aan dieren in de zorgsector. Omdat ik uit het professionele leven weet hoeveel kosten de doelgroep maandelijks te betalen heeft (rusthuisfacturen, facturen voor hulp aan zorgbehoevenden, verblijfskosten,..) wilde ik de dienstverlening volledig gratis houden. Op deze manier zijn we toegankelijk voor iedereen.

Priscilla Sap

Hoe kan Torfs bijdragen?

één bezoekje van een Cosydog-duo (vrijwilliger en hond) is gratis voor de doelgroep maar kost onze organisatie ongeveer € 35. Per maand vinden er 150 bezoekjes plaats verspreid over Vlaanderen (of 1.800 per jaar). Omgerekend betekent dit een maandelijkse kost van € 5.250 voor de VZW. Met € 1.000 kunnen er 28 bezoekjes gebracht worden.