BOYANDI is actief in ruraal Burkina Faso (dorp Bouli 30 km van Ouaga). Wij werken in OVERLEG en SAMEN met de dorpelingen aan hefbomen voor lokale socioeconomische ontwikkeling, via aanleg van basisinfrastructuur en het faciliteren van inkomensgenererende activiteiten. Speciale aandacht gaat naar de meest kansarmen, vrouwen en kinderen, en jongeren. Projecten : drinkwater, omheind tuinbouwland, graanmolen, fruitgaard, microkredieten en vorming, elektrificatie, steun aan de enige lagere school.

Wij hebben sinds 2008 hechte vriendschapsbanden met het gezin Yanogo in Burkina. Met hen hebben wij ginds het project ‘Boyandi’ opgestart (cfr de bezielers Lieven De BOrger, Charles YANogo en Ilse DIelen). Ter financiering organiseren wij in België met ons gezin en sympathisanten allerlei activiteiten (bv tuinfeest). Charles is onze directe lijn met de dorpelingen en chefs in Bouli; mijn vrouw en ik zijn resp. voorzitter en penningmeester van de VZW en wij gaan ook elk jaar zelf ter plaatse.

Lieven De Borger

Hoe kan Torfs bijdragen?

De dorpelingen van Bouli moeten vandaag bijna 5 kilometer afleggen (veelal te voet!) naar de dichtstbijzijnde molen om hun oogst tot bloem te laten malen. Binnenkort zal er op het Boyandi-terrein elektriciteit zijn; wij willen daar dan zsm een elektrische graanmolen installeren. Het gebouw voor de huisvesting van de molen staat er al, en er wordt een dorpscomité opgericht voor een correcte uitbating. Een degelijke graanmolen kost € 3800. Het Torfsfonds kan deze investering binnen bereik brengen