Vale Viver vzw is een Belgische organisatie die samen met haar Braziliaanse zusterorganisatie Associação Vale Viver de Promoção Social projecten uitwerkt om de levensomstandigheden te verbeteren van de bewoners van de sloppenwijken van het stadje Águas Formosas in het noordoosten van de staat Minas Gerais.De projecten richten zich vooral op structurele lange termijnhulp, met als doel de zelfredzaamheid van deze bevolkingsgroep te bevorderen en zo een menswaardige toekomst op te bouwen.

Mijn moeder Greet Fleurackers heeft 15 jaar geleden met een aantal vrijwilligers Vale Viver opgericht, ik heb deze stap in haar leven altijd bewonderd en ben sinds deze zomer penningmeester geworden van de VZW. Hoewel ik in de afgelopen jaren niet statutair verbonden was aan Vale Viver heb ik zeer vaak geholpen als vrijwilliger op evenementen in België. Sinds ik Vale Viver in Brazilië een aantal jaar geleden heb bezocht is de noodzaak voor projecten als deze mij veel duidelijker geworden.

Jano De Leeuw

Hoe kan Torfs bijdragen?

In 2018 en 2019 werden er door Vale Viver vzw vijf gemeenschappelijke, ecologische groentetuinen ingeplant bij arme boerengemeenschappen. Dit project wordt gedragen door vrouwen. Dankzij dit project hebben ze toegang tot gezonde voeding, meer autonomie en een inkomen. De groentetuinen maken de boerengemeenschappen ook meer bewust van de positieve impact op de natuur en de kwaliteit van hun drinkwater. Met 1000 Euro kan een technisch adviseur vijf groentetuinen begeleiden gedurende 6 maanden.