* Onderwijs voor elk kind aanbieden in het noord-oosten Van Haiti door de promotie van kleuter- en basisonderwijs. Hierbij organiseert men buitenlandse stages.* Belang van een duurzaam leefmilieu aantonen / aanleren aan de dorpsgemeenschap Akil Samdi* Recht op gezondheidszorg waarborgen in de regio van Akil Samdi. TSL ondersteunt de drie nabije dispensaria in hun acties ivm gezondheidszorg voor moeder en kind, familieplanning, noodhulp bij extreme honger

“Ti Solèy Leve" is een educatief centrum. Het doelt op: Onderwijs voor elk kind: schoolbeurzen voor kleuter- lager- en secundair onderwijs. Bijscholing leerkrachten.Belang van een duurzaam leefmilieu: TSL komt op voor natuurbehoud en gemeenschapsontwikkeling.Recht op gezondheidszorgGezondheidszorg voor moeder en kind, noodhulp extreme honger, rampen en epidemieën. Jeannine De Beleyr, 34jaar in Haïti, de veldwerkers en de vzw TSL-België zetten zich 100% in om de doelstellingen waar te maken.

fimin de beleyr

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1000 euro kunnen wij 50 schoolkinderen voorzien van een schoolbeurs. (kleuter- en lager onderwijs)