...

Train the Trainer onder de koepel Leraars zonder Grenzen vzw

Train the Trainer is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie, actief in en rond Arusha (Tanzania). De belangrijkste activiteit bestaat uit het geven van workshops aan lokale leerkrachten om het niveau van het basisonderwijs op te krikken. We schenken daarbij extra aandacht aan leerlingen met beperkingen. We verwachten van de Tanzaniaanse leerkrachten die deelnemen aan de workshops dat ze op hun beurt trainer worden en hun opgedane kennis delen met hun collega’s.

Ik startte dit project na een vrijwilligerswerk dat ik in een weeshuis in Arusha (Tanzania) had gedaan. Ik zocht en vond een gemotiveerd team van experten die inhoudelijk vorm geven aan de workshops en de trainingen ter plaatse geven aan de leerkrachten met een focus op kinderen met beperkingen. Meer en meer wil ik louter een ondersteunende rol spelen en de jonge generatie een trekkersrol laten opnemen, en dat werkt bijzonder goed. Uiteraard blijf ik achter de schermen meewerken.

Els Dalle

Hoe kan Torfs bijdragen?

Wij voorzien zowel educatief materiaal voor diverse scholen in de directe buurt van Arusha. Ook worden (boarding) school fees en bijhorende kosten betaald voor kinderen uit Samaritan Village Orphanage. In 2020 organiseren we opnieuw een studiereis voor 4 Tanzaniaanse leerkrachten uit ons project om in België te komen ervaren hoe wij toepassen wat we hen tijdens de workshops leren. Dit vergt uiteraard ook budget.