TeJo Brugge geeft professionele psychologische steun aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Jongeren die het even niet meer zien zitten of een groter probleem hebben.Tejo biedt die hulp gratis aan, laagdrempelig ( direct toegang tot een eerste therapeutisch gesprek) , anoniem , en kortlopend . TeJo Brugge probeert de jongeren in enkele gesprekken weer in hun sterkte te herstellen en wat meer zelfredzaam te maken

Als penningmeester ben ik betrokken bij TeJo Brugge nog voor het projekt boven de doopvont werd gehouden. Ik sta in voor de fundraising, doe alle betalingen en volg de inkopen op de voet. Alle kosten gaan naar het TeJohuis , een goed en gezellig kader instandhouden voor alle vrijwilligers , die alles gratis doen ! Dit houdt in : een goed en warm Tejohuis, waar het leuk is om gratis als vrijwilliger te gaan werken, waar de kinderen als " klant" zich ook welkom en geborgen voelen.

Paul Lambrecht

Hoe kan Torfs bijdragen?

op voorstel van onze therapeuten : therapeutisch materiaal : - een flapover met grote vellen papier- duplo's popjes - een schatkist vol geluk , The World of Happiness- de KOPP_Box , dit is materiaal om te werken met Kinderen en Jongeren van Ouders met Psychologische Problemen- hoewel het geen therapeutisch materiaal is : een nieuwe PC voor de onthaalmedewerkers bijzonder welkom - vermits de huidige enkel nog in 1ste versnelling werkt.