’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een 65-tal personen kan terecht voor zinvolle dagbesteding. Ons aanbod is bedoeld voor volwassen personen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan een aangepaste dagbesteding. In onze ateliers (hout, keuken, ontspanning, tuin, naai en crea) maken we diverse artikelen en producten die we verkopen langs verschillende kanalen. Onze ontmoetingsruimte ‘De Zoete Inval’ staat open voor iedereen.

Ikzelf werk nu 10 jaar bij 't twijgje. De voorbije jaren zagen we hoe sponsoring telkens minder en minder werd en de kosten meer en meer werden. Zo wordt het voor onze werking moeilijker en moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ondanks wij de grote nood zien van activiteitencentra zoals 't Twijgje is er nog steeds geen wettelijke erkenning en financiering voor.

Gitte Van Loon

Hoe kan Torfs bijdragen?

Voor onze ontmoetingsruimte 'de zoete inval' zijn we op zoek naar een nieuwe computer (€800) omdat de vorige gecrasht is. Zo kan iedere bezoeker die thuis geen computer heeft toch gebruik maken van het internet. Tijdens de ateliers wordt deze ook vaak gebruikt om iets op te zoeken.In het naai-atelier zijn de naaimachines aan onderhoud toe (€300) en zouden we wel een nieuwe naaimachine (€300) kunnen gebruiken. Zo kunnen we weer een tijdje verder om mooie producten in mekaar te knutselen!