Steunpunt Adoptie biedt als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen tijdens alle fasen van het adoptieproces informatie op maat en nazorg aan adoptiebetrokkenen. Om het nazorgaanbod voor geadopteerden te verbreden werd a-Buddy opgericht: een buddywerking voor en met geadopteerden. Volwassen geadopteerden ondersteunen andere geadopteerden via hun ervaringsdeskundigheid. Het gaat over begrijpen: weten wat het is geadopteerd te zijn en zorgen voor die herkenning en erkenning waar nood aan is.

Zelf ben ik een 20tal jaar geleden geadopteerd. Ondanks de goede band met mijn ouders miste ik erkenning en herkenning van de gevoelens omtrent mijn adoptie. Er was niemand die het zich 100% kon inbeelden. Mijn omgeving kon er wel begrip voor opbrengen, maar echt begrijpen kan alleen door andere geadopteerden. En die steun miste ik. Sinds een half jaar ben ik zelf vrijwilliger bij a-Buddy. Het is een enorme meerwaarde om met lotgenoten in contact te komen en verhalen en gevoelens te delen.

Chris Switon

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met een sponsoring van €1000 kan a-Buddy minstens drie activiteiten voor lotgenotencontact organiseren in 2020. a-Buddy vindt het erg belangrijk om voor de nodige herkenning en erkenning te zorgen en om laagdrempelige ondersteuning te voorzien, zowel via lotgenotencontact ‘in levende lijve’, als via de website en chat. a-Buddy wil daarnaast via de evenementen een eventuele drempel om te chatten verlagen en ook op lange termijn de nodige ondersteuning bieden.