Senior dog rescue houdt zich bezig met het herplaatsen van senior honden. Deze seniors maken in klassieke asielen geen schijn van kans om ooit nog geadopteerd te worden.Al deze honden werden wees door het plots wegvallen van hun baasje door verschillende redenen : overlijden, terminale ziekte, ongeluk of hospitalisatie met te lange revalidatie of dramatische situaties in het leven waardoor de eigenaar plots in de onmogelijkheid verkeert om nog verder voor zijn trouwe viervoeter te zorgen.

Ik ben vrijwilliger bij Senior dog rescue. Dit houdt in dat wij ons huis en gezin open stellen om senior hondjes tijdelijk op te vangen. Ze gaan dus met andere woorden niet naar een asiel waar ze in kooien moeten afwachten maar elke hond wordt in een gepast pleeggezin geplaatst waar hun leventje gewoon verder gaat in afwachting van een nieuw definitief gouden mandje. De hondjes worden veterinair helemaal op punt gesteld en worden zonder uitzondering gecastreerd of gesteriliseerd.

Micha Vandevenne

Hoe kan Torfs bijdragen?

Kosten zijn verschillend al naar gelang de gezondheidstoestand van de hond. Een vb van een doorsnee kostenplaatje voor een hondje dat in relatief goede gezondheid was:Logistiek : ophalen : 568 kilometersVeterinaire kosten: geziondheidsrapport: gewrichten , oren, tanden, hart nakijken: 25€Bloedproef, nieren, lever, witte bloedlichamen, opsporing diabetes, ziekte van Addiddon, syndroom van Cushing, enz: 96€Europees paspoort en microchip: 45€Sterilisatie: 246€Inentingen: 21€Totaal: 433€