We zijn actief in de plattelandsgebieden van Tamil Nadu in India. Onze organisatie bestaat uitsluitend uit een netwerk van onbetaalde vrijwilligers. We stemmen onze ontwikkelingssamenwerking af op een langetermijnvisie en werken samen met de lokale Indische organisatie READ. Dit gebeurt door sponsoring voor weeskinderen, door het oprichten van scholen ook voor buitengewoon onderwijs en beroepsopleidingen, HIV- en aidsprogramma’s, microkredieten, gezondheidszorg en water- en landbouwprojecten.

In 1997 trok mijn broer Dr. Koen Van Rompay, als hiv/aids-onderzoeker verbonden aan de University of California (USA), naar India voor een aids congres. Getroffen door de armoede en ellende heeft Koen in 1999 Sahaya USA opgericht. In 2008 ben ik samen met 7 vrienden naar India getrokken. Daar ter plekke hebben we besloten dat we meer wilden doen en dat we een verschil kunnen maken. Zo is Sahaya.eu ontstaan. 10 jaar later ben ik nog steeds de enthousiaste dagelijks bestuurder van deze vzw.

An Van Rompay

Hoe kan Torfs bijdragen?

Omdat er een gebrek is aan goede en betaalbare scholen, werd in 1997 de Moeder Teresa School door onze lokale partner opgericht.In 22 jaar zijn we gegroeid van 9 naar 207 leerlingen.Momenteel moeten de kleuters in het klaslokaal op de grond zitten.Zowel tijdens de les als de lunch. Daarom willen we 6 sets van tafels met 6 stoelen kopen(36 kindjes).De kostprijs is 79344 INR(1000 euro). Het hout is afkomstig uit het lokaal duurzaam beheerde bos.De meubels worden gemaakt door lokale schrijnwerkers.