RAKO (Remote Area Kids Organisation) is actief op het platteland in Cambodja. Daar is immers nog steeds een groot tekort aan zuiver drinkwater, basisonderwijs en medische zorgen. RAKO zet zich in om de bevolking te voorzien van waterputten en waterzuiveringsfilters en bouwt ook infrastructuur voor basisonderwijs en eerstelijnsgezondheidszorg. Onze belangrijkste missie is het aanbieden van onderwijs aan de kinderen op het platteland, zij zijn immers de TOEKOMST van het land!

Ik kende Rako al via een goede vriendin, die zich hier met hart en ziel voor inzet. In 2017 kreeg ik de kans om samen met haar, gekoppeld aan een prachtige reis in Vietnam en Cambodja, ter plaatse te bekijken wat Rako al allemaal verwezenlijkt heeft. We bezochten de school in Ampil, en enkele families die heel dankbaar zijn dat ze nu een waterput in de nabijheid van hun 'woonst' hebben.Sindsdien heb ik alleen maar meer bewondering voor wat ze doen!

Anne Van Deyck

Hoe kan Torfs bijdragen?

De voorbije jaren is het aantal leerlingen in de RAKO lagere school sterk toegenomen. Er zijn nu 255 leerlingen. Deze stijging heeft tot gevolg dat er momenteel nog 65 leerlingetjes zijn die een degelijke schooluitrusting nodig hebben. Met € 1.000,- van het Torfsfonds kunnen we 53 leerlingen een volledige pakket met een volwaardige schooluitrusting geven. Eén pakket bevat een schooluniform, een pakket met een zestal boeken, pennen, potloden, kleurpotloden, een paar teenslippers en een rugzak.