Muylenberg is vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De vergunde zorgaanbieder biedt woon- en dagondersteuning aan, alsook individuele begeleidingen (ambulant of mobiel). De opdracht van onze organisatie is ondersteuning bieden aan volwassen personen met een (vermoeden) van beperking. We richten ons in eerste instantie op personen met een verstandelijke beperking of met een niet aangeboren hersenletsel. Andere zorgvragen worden wel bekeken en in overweging genomen.

Ik werk als pedagogisch coördinator voor Muylenberg, een voorziening voor volwassen personen met een beperking.

Veerle Van Pelt

Hoe kan Torfs bijdragen?

Muylenberg zou erg graag een BELEEF TV aankopen. Deze BELEEF TV bevat speelse en interactieve licht-projecties die onze cliënten verleiden tot beweging en op een fijne manier plezier maken met elkaar. De spellen zijn specifiek ontwikkeld voor personen met een verstandelijke beperking, om zo voor iedereen een passende activiteit aan te bieden. We hebben al €6000 bijeen gespaard om deze aan te kopen, met nog €1000 erbij zouden we ze kunnen aankopen!