...

Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius - VZW organisatie Broeders van Liefde

In het multifunctioneel centrum begeleiden wij kinderen en jongeren met een beperking. In ons centrum verblijven kinderen met een auditieve beperking, autismespectrumstoornis, motorische beperking en gedrags- en emotionele stoornis. Sommigen onder hen komen uit kwetsbare gezinnen en verblijven ook in het weekend en de vakanties in het centrum. Deze kinderen willen wij graag helpen bij de aankoop van kledij en schoenen.

Ik ben directiemedewerker in het multifunctioneel centrum. Naast het ondersteunen van directie is mijn taak ook op zoek gaan naar extra middelen om de dromen van begeleiders op de werkvloer waar te maken. Voor het minst tot de verbeelding sprekende project wil ik een extra inspanning doen: de kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen die uit crisissituaties komen en geen centen hebben voor kledij en persoonlijke hygiëne. Dat is het doel van onze sociale kas.

Katrien Douchy

Hoe kan Torfs bijdragen?

Specifiek kopen wij met de middelen een stevige winterjas en setjes voor persoonlijke hygiëne voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Ook kunnen we deze kinderen, die meestal ook tijdens het weekend in de vakantieperiodes bij ons blijven, met deze middelen meesturen op kamp. Dat zijn de momenten die voor hen heer waardevol zijn omdat zij hier anders geen kans toe krijgen.