Meegaan heeft een bakkersatelier opgericht om mensen met een beperking en afstand tot werk te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid . We profileren ons als  leer- en tewerkstellingsproject. Door onze aanpak halen we de talenten naar boven. We maken komaf met het 'hulpverlenerssyndroom'. We gaan niet zorgen voor ... maar zorgen dat ... Vrijwilligers en ergotherapeut worden opgeleid om zelfsturing, zelf denken, zelfontplooiing te stimuleren.Door dit werk integreren ze in de lokale gemeenschap

Mijn engagement zit hem in het delen van mijn expertise, opgedaan na jaren agogische coaching en leiding binnen de zorgsector. Deze spitst zich toe op ondersteunen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.VZW MeeGaan is een leer-en tewerkstellingsproject waar ik vorming en coaching geef aan vrijwilligers en de ergotherapeut met als doel het zich eigen maken van een ondersteuningshouding die erop gericht is met een afstand op de arbeidsmarkt zelfstandiger,flexibel en breed inzetbaar te maken

Mia Stevens

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1000 euro kan het bakkersatelier voor mensen met een afstand tot werk veel hulpmiddelen kopenDit geld willen we anders inzetten, nl met een specifieke opleiding voor de vrijwilligers.We kiezen voor een duurzaam ondersteuningsmodel waarin 14 vrijwilligers en ergotherapeut opgeleid worden. Dit om de medewerkers te kunnen coachen naar een grotere zelfstandigheid, flexibiliteit verantwoordelijkheidsgevoel, probleemoplossend denken en brede inzetbaarheid