MAMA NA WATOTO richt zich op kwetsbare groepen in kwetsbare gebieden, zoals jeugd (tieners), vrouwen en kinderen uit rurale gebieden en sloppenwijken.Onze missie: het promoten van gezondheid, het ontwikkelen van levensvaardigheden en socio-economische ontwikkeling bij kwetsbare vrouwen, kinderen en jongeren.Onze visie is het verschaffen van simpele maar zeer noodzakelijke ante- en postnatale medische zorgen. Dit op zeer dichtstbijzijnde en toegankelijke basis voor de lokale bevolking.

MAMA NA WATOTO is een vzw. De organisatie werd in 2014 opgericht door mezelf, Ilse Driesse. De vzw is actief in Kenia, waar ikzelf sinds 2014 verblijf. Samen met lokale partners voeren we de projecten uit.

Ilse Driesse

Hoe kan Torfs bijdragen?

Mama Na Watoto geeft trainingen aan traditionele vroedvrouwen. Om deze trainingen te geven hebben we materiaal en transportkosten. Voor €1000 kunnen we een jaar benzine in de wagen doen om ter plaatste te raken. Met €3000 kunnen we materiaal kopen voor de trainingen, zoals: grote gedrukte prenten die het verschil tussen besneden genitaliën en onbesneden genitaliën tonen, een pop met placenta om de bevalling me te oefenenVoor €500 kunnen we 100 vroedvrouwen voorzien van steriel materiaal.