...

Liga voor Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten

De CIB-Liga vzw is een patiëntenvereniging voor en door CIB-patiënten.De kerntaken van de CIB-Liga zijn ondermeer: Verstrekken van deskundige voorlichting over chronische inflammatoire bindweefselziekten. Bekendheid geven aan chronische bindweefselaandoeningen. Bevorderen van contacten met patiënten, medici, para-medici en andere hulpverleners. Bij de overheid belangstelling opwekken voor wetenschappelijk onderzoek.

Als "jagger" had ik behoefte in 2013, na mijn pensionering, behoefte aan nieuwe uitdagingen. Het aanbod om penningmeester te worden van deze patiëntenvereniging, die zich inzet voor mensen met een zeldzame chronische inflammatoire bindweefselziekte sprak mij aan.

Geert Dornez

Hoe kan Torfs bijdragen?

In september volgend jaar organiseren wij voor de eerste maal sinds een bestaan (1981) een ledendag, toegankelijk voor onze 600 leden. Wij willen onze lotgenoten op een aangename en betaalbare manier samenbrengen.