ELKE MINUUT WORDT ERGENS TER WERELD EEN KIND BLIND, STRIJD MEE TEGEN BLINDHEID. Licht voor de Wereld strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Als Belgische erkende ngo zorgen ze voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs. Blindheid in ontwikkelingslanden heeft een impact op de hele familie. Vaak moeten de kinderen of kleinkinderen instaan voor hun blinde ouder of grootouder. Zo kunnen ze niet naar school.

Ik ben zelf opticien, ondertussen meer dan 20 jaar. Oogzorg in de Westerse landen is een evidentie. In Afrika helaas niet. Wij zijn met onze zaak zelf Opticien voor de Wereld en engageren ons zo om Licht voor de Wereld financieel te steunen. Licht voor de wereld is een ngo die oogzorg en onderwijs toegankelijk maakt in Afrika, die vermijdbare blindheid aanpakt. Iets die voor ieder kind, waar dan ook, een recht zou moeten zijn. We moeten ogen openen, kinderogen. Onze toekomst....

sabrina acke

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 10 euro schenk je visuele therapie aan een kind.Met 20 euro kan een kind met een visuele beperking een maand lang naar school.Met 52 euro kunnen we mensen aan cataract opereren.Met 150 euro schenk je een kind weer zicht dankzij een operatie onder volledige verdoving.