...

KOM campus Millekemol

Millekemol is een basisschool in Mol Millegem. De school biedt lager onderwijs aan kinderen uit de omgeving. De laatste jaren neemt het aantal anderstalige leerlingen toe. Deze kinderen komen vaak toe in een vreemde omgeving zonder enige kennis of begrip van de Nederlandse taal. Vanuit de school werd enige tijd geleden beslist om extra in te zetten op deze doelgroep om deze kinderen alle kansen te geven binnen te school en hen zo snel mogelijk te laten opnemen binnen de schoolgemeenschap.

Samen met een aantal andere ouders proberen we sinds een tweetal jaar via een "werkgroep sponsoring" extra werkingsmiddelen voor de school te zoeken in de eerste plaats omdat we het als ouders heel belangrijk vinden dat onze kinderen in een fijne en leuke omgeving onderwijs kunnen volgen. Ook anderstalige kinderen moeten alle kansen krijgen binnen Millekemol maar spijtig genoeg worden hier vanuit de overheid onvoldoende middelen voor vrijgemaakt.

Greet Van Hove

Hoe kan Torfs bijdragen?

We zouden juf Dora graag ondersteunen met een vertaaltoestel van 200 euro en een laptop van 700 euro. Met het vertaaltoestel zal de communicatie met de anderstaligen in het begin veel vlotter verlopen zodat de kinderen zich sneller op hun gemak voelen. Vaak zien we dat deze kinderen thuis niet over een computer beschikken. Tijdens de extra ondersteuningsmomenten van juf Dora kunnen zij dan op de laptop bepaalde oefeningen maken.