...

KIDS

KIDS vzw wil voor kinderen en jongeren met autisme, doofheid, slechthorendheid, spraak- en taalstoornissen een zorg- en onderwijsaanbod op individuele maat ontwikkelen. "Kwaliteit van leven" is de ambitie van KIDS waarbij er op een hartelijke professionele wijze samen met onze cliënten of gasten een voorbereidingstraject wordt geboden op een zo zelfstandig mogelijk leven. In dit kader is ons project ECO-KIDS te situeren.

Als kwaliteitscoördinator ben ik oa bezig met de organisatie-ontwikkeling van vzw KIDS, waar we kinderen en jongeren met autisme, doofheid of slechthorendheid, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen een onderwijs- én zorgaanbod op maat garanderen. "Haal het beste uit jezelf" is onze missie. Met ECO-KIDS beogen we zowel ecologisch bewustzijn als concrete projecten inzake milieu- en omgevingsopwaardering, zinvolle dagbesteding en willen we steeds vertrekken vanuit onze cliënten!

Erik Conings

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met de sponsoring van 1000 euro kunnen we werk- en tuinmaterialen voor onze gasten en leerlingen aankopen zodat ze ook als volwaardige ECO-KIDS medewerkers kunnen functioneren. Het herkenbare kleurtje maakt hen ook herkenbaar voor anderen en geeft identiteit aan hun eco-kids zijn!