Wij helpen Zuid-Afrikaanse daklozen en minderbedeelden met het transformeren van hun passie & talenten en begeleiden hen naar een zelfredzaam bestaan.

wij hebben zelf deze vzw opgestart omdat één van onze kinderen in 2010 nauw betrokken was bij een project in Pretoria.Na een bezoek aldaar is er besloten om ook permanent een duurzame bijdrage te leveren en zo is Homestars vzw ontstaan. Regelmatig gaat er iemand van onze vrijwilligers naar daar om er een paar weken mee te helpen, de behoefte te inventariseren en de volgende stappen door te nemen. Wij zijn zelf ook actief met het werven van fondsen en activiteiten in Belgie.

Jennen Fernand

Hoe kan Torfs bijdragen?

Om voor de naschoolse kinderen een goede, gezonde en conform de hygiene regels een goede maaltijd klaar te maken, is er dringend nood aan een vernieuwde keuken in de reeds bestaande creche.Na de creche openingsuren (6:30-13:30) zullen dan ook de naschoolse kinderen er terecht kunnen.(13:30-19:00) Echter, nu kunnen wij hen geen warme gezonde maaltijd aanbieden vanwege de beperkte keuken. Daarvoor doen wij beroep op het Torfsfonds en willen graag 1000€ inzamelen. Dan kan de uitvoer beginnen!