De overheid kan niet voldoen aan de opvang- en woningnood voor mensen met een beperking. Daarom slaan een groep ouders van jongvolwassenen met een beperking zelf de handen in elkaar. Het Zavelhuis wil op een warm-menselijke wijze het welzijn van volwassen personen met een beperking bevorderen en zo bijdragen aan een inclusieve samenleving. In Herent bouwt vzw het Zavelhuis aan een professionele en kwaliteitsvolle dagopvang, gecombineerd met een woonfunctie dicht bij het bestaande netwerk.

samen met de ouders actieve bijdragen leveren (door acties en/of effectieve ondersteuning) zodat het Zavelhuis materieel in staat is en blijft om de droom (een eigen leven) van de Zavelhuisbewoners blijvend waar te maken.

Auke Latte

Hoe kan Torfs bijdragen?

inrichting van de 2 leefruimtes van het Zavelhuisrno met fiscaal attest op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting, voor de inrichting van de 2 leefruimtes van het Zavelhuis, via rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 mét vermelding van het projectnummer 129/2006/00047rno zonder fiscaal attest op de KBC-rekening van het Zavelhuis: BE38 7340 3810 7972rn