-financiële steun aan kinderen met brandwonden van 0 tot 18 jaar (in samenwerking met Stichting Brandwonden en de brandwondencentra van Gent, Leuven, Antwerpen)-organisatie van sensibiliseringslessen in scholen- tussenkomst in medicatie, psychologische ondersteuning, kinesitherapie-vergoeding van drukpakken en zonwerende kledij-vergoeding van littekenverzorging, haartransplantatie,-aankoop speelgoed//boeken voor brandwondencentra-jaarlijkse ontmoetingsdag voor patiëntjes en familie

Een van de doelstellingen van onze vzw is kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen kosteloos doe-dozen ter beschikking te stellen. Een Doe-doos bevat didactisch materiaal voor de leerkrachten/kinderen om gevaarlijke situaties qua vuur, hete vloeistoffen en warmtebronnen te schetsen om alzo kinderen bewust te maken van de gevolgen.Verder verlenen wij ondersteuning aan gezinnen van kinderen met brandwonden d.m.v. financiële tussenkomst in medische behandelingen, drukpakken, haarimplantaties,

CHRISTIANE VAN HOOF

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1000 € zouden wij 3 kleuterscholen en 3 lagere scholen een doe-doos kunnen bezorgen.