Het Heide Atelier is een vzw die werkt jongeren met een NAH (niet aangeboren hersenletsel). Ze maken zelf artisanaal ijs. Ze willen zo de jongeren met een beperking terug een doel in hun leven geven... een bezigheid. Want na de revalidatie van deze jongeren belanden zij vaak in een neerwaartse spiraal... zij kunnen niet terecht in het gewone arbeidscircuit en meestal zitten zij gewoon thuis zonder enige bezigheid of zonder doel in hun leven.

Sinds april 2019 zorg ik mee voor de 1 op 1 begeleiding van de jongeren met een beperking. Dit gebeurt zowel in de productie van het ijs, de shop in Heist-op-den-Berg als in de trailers waarmee we naar eventen trekken. Iedere jongere kan op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen kunnen verder revalideren en zo zich weer nuttig voelen in de maatschappij. Het zijn 1 voor 1 prachtige mensen met een eigen verhaal en problematiek, maar hun zien groeien is prachtig en daar doen we het voor!

Marleen Lemmens

Hoe kan Torfs bijdragen?

Een jongere met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) intensief begeleiden, wat 1 op 1 gebeurt, en hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhogen kunnen we als VZW aanbieden aan een jaarkost van 5.000 € . Met elke schijf van 1000 euro kunnen we een extra jongere voor 2.5 maanden begeleiden. Iets waar niet alleen het leven van de jongere met NAH mee verandert, maar dat van het ganse gezin. Iets waar een enorme nood aan is wanneer ze "uit gerevalideerd" zijn in de klassieke revalidatiecentra.