...

Dienstverleningscentrum Heilig Hart

Het DVC Heilig Hart biedt ondersteuning en zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht, matig, ernstig tot diep verstandelijke beperking, eventueel met een bijkomende motorische of zintuigelijke beperking of een medische of gedragsproblematiek.Het verschil dat wij als medewerker willen maken voor onze oogappels toont zich in een gewoonte, in een handeling, in een beweging, in een fysieke context en in onze gehele dienstverlening met een warm hart.

Ik studeerde in 1981 af als verpleegkundige en startte kort nadien in het dienstverleningscentrum H.Hart. Ik dacht toen voor een korte tijd... Echter snel en blijvend werd ik geraakt door onze bewoners. Het werd een dynamische parcours: inzet voor de allerzwaksten, de beste begeleiding en de beste therapie creëren volgens de specifieke noden, blijft een dagelijkse uitdaging. Nog steeds sta ik versteld over het vele talent bij de collega' s en het groot hart waarmee ze zorg op maat bieden

karine haerinck

Hoe kan Torfs bijdragen?

We willen materiaal aanschaffen dat multifunctioneel kan worden aangewend bij individuele therapie en bij verschillende activiteiten. Door het stimuleren en aanbieden van voldoende prikkels willen we onze ‘gasten’, de zorgvragers, tot het maximale in 'hun kunnen' doen bewegen. Met 1000 euro van ‘Schoenen Torfs’ kunnen we speelbogen, spelmaterialen, een therapeutische bal en een muziekbox aankopen.