Onze school biedt lager onderwijs aan kinderen met ASS en leerlingen met een algemene ontwikkelingsachterstand, waarvan 85% GOK-leerlingen (=kansarm). Sinds de invoering van het M-decreet zien we binnen één klas veel meer diversiteit en specifieke noden dan ervoor. Daarom kiezen we ervoor om niet langer gebruik te maken van specifieke taalmethodes. We willen investeren in een mediatheek voor taal waarbij onze leerkrachten kunnen putten uit diverse bronnen om een aanbod op maat te bieden.

Ik ben directeur van deze school voor buitengewoon onderwijs. Door de grote diversiteit en heterogeniteit binnen onze klassen kunnen we geen traditionele taalmethodes meer volgen. Dat is een door het team gedragen visie. Daarom zetten we in op een mediatheek voor taal, een bron van allerlei materialen die op schoolniveau ontleend kunnen worden zodat in elke klas een aanbod op maat kan gegeven worden. Een werkgroep waarvan ik deel uitmaak gaat hiervoor op zoek naar de sponsoring.

Johan De Kimpe

Hoe kan Torfs bijdragen?

Een hele reeks taalspellen staan op het verlanglijstje: Zingo, Squla kaartspel gedichten, Ik leer tegenstellingen, Draaitaal woordenschat, Verboden woord, Taalkwartet Nederlands, … (minimaal € 500)Materialen voor het ontwikkelen van schrijfmotoriek: zandbord, rijgknopen, magnetische borden voor de cijfers, magnetische doolhoven, … (ca. € 250)Materialen rond voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven: letterstempels, letterdozen , ... (ca. € 300)