De Valier is een dienstverleningscentrum voor enerzijds volwassen personen met een aangeboren matig tot ernstig en/of meervoudige beperking en anderzijds voor volwassen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.Concreet zijn ze op het grondgebied van Liedekerke gevestigd over 6 huizen waar de eigenheid van elke gebruiker, zorg en huiselijkheid centraal worden gesteld. Door de kleinschaligheid van de verschillende huizen wordt ook gebouwd aan integratie binnen de buurt.

Persoonlijk ben ik reeds bijna 21 jaar tewerkgesteld binnen De Valier. Ik maak deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor onze werking voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Doorheen de jaren heb ik ervaren dat de zorgvragen van onze gebruikers enorm wijzigen en dat al onze medewerkers innovatief op zoek gaan naar nieuwe initiatieven om tegemoet te komen aan deze verscheidenheid aan vragen. Dit alles steeds met een grote nadruk op zorg, sfeer en huiselijkheid!

Sofie De Block

Hoe kan Torfs bijdragen?

Indien we in aanmerking zouden komen voor het sponsorgeld dan hadden we dit graag mee geïnvesteerd in de aankoop van een belevingstafel (kostprijs om en bij de 9000 euro dus alle extra centjes zijn welkom). Hét grote voordeel aan deze tafel is dat zij kan ingezet worden voor al onze doelgroepen en bovendien kan ze aangepast worden aan de verschillende niveaus van functioneren van elkeen van onze gebruikers.