...

de Maretak vzw, vereniging voor mensen met chronische pijn

De vereniging stelt zich tot doel (middels inzet van vrijwilligers), het informeren, het behartigen van de belangen, het organiseren van emotionele steun, het samenbrengen en het weerbaar maken van personen of partners die op één of andere manier met chronische pijn te maken hebben, en het ondersteunen en bevorderen van alle mogelijke activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van chronischepijnpatiënten te bevorderen.

Als mede-oprichter en thans voorzitter van onze vereniging voor mensen met chronische pijn 'de Maretak vzw'.Zelf als een persoon die permanent leef met chronische pijn ben ik tevens 'lotgenoot' van alle leden van onze patiëntenvereniging.

Eddy Claes

Hoe kan Torfs bijdragen?

Sponsorgeld van Tofs zal gebruikt worden om de activiteiten te ondersteunen die 'de Maretak vzw' aanbiedt aan haar leden, mensen met chronische pijn, waaronder meer specifiek bewegingsactiviteiten die steeds 'op maat' van onze leden worden aangeboden, rekening houdend met ieders beperkingen en mogelijkheden.Als voorbeeld: 'dansen & bewegen..op maat' (zie foto) en mogelijk hippotherapie (waarvoor sponsoring echt noodzakelijk is aangezien ons ontoereikend huidig budget)