Ontwikkelingsdysfasie of kortweg dysfasie is een neurobiologische taalontwikkelingsstoornis. Het is een aangeboren en hardnekkige stoornis in het verwerven van de mondelinge taal.Met een kleine groep van een 10-tal vrijwilligers (ouders & professionelen) werken wij aan volgende doelen:– Belangenbehartiging & sensibilisering– Informatieverstrekking (website, facebook, vormingen, …)– Contactpunt (facebook, praatavonden, activiteiten, …)– Stimuleren van een dysfasievriendelijke omgeving

Samen met 6 vrijwilligers willen wij dysfasie in de kijker zetten door organisatie van informatie avonden en opleidingen, individueel verstrekken van informatie aan personen die met dysfasie worden geconfronteerd (bv. met betrekking tot hulp op school, ON-begeleiding, aangepaste aanpak thuis enz.) en deelname aan werkgroepen op het Ministerie van Onderwijs. Tweejaarlijks richten we ook een volledige "Dag van de Dysfasie" in voor kinderen met dysfasie en hun familie en hulpverleners.

Bruno Demonie

Hoe kan Torfs bijdragen?

Wij willen onze activiteiten (informatie avonden en opleidingen) zo laagdrempelig mogelijk houden om geen kinderen en hun ouders, grootouders en familieleden uit te sluiten wegens de prijs. Daarenboven geven we ook steeds informatiepakketjes mee aan wie onze activiteiten volgt. Daardoor is onze werking deficitair en proberen we via giften, sponsoring, deelname aan De Warmste Week etc. ons budget aan te vullen. Uw sponsoring zou dan ook heel erg welkom zijn.