...

Broeders van Liefde

Woonerf Zevenhuizen is een buitenhuis van O.C. Broeder Ebergiste, een organisatie van de Broeders van Liefde. Er wonen 32 volwassen personen met een mentale beperking. De organisatie voorziet in de dagelijkse begeleiding van deze mensen, met het oog op een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan. Er wordt aandacht besteedt aan gezonde voeding, beweging, inclusie en deelname in de maatschappij, psychisch welbevinden.

Ik ben begeleider in deze voorziening. Er wonen 32 mensen met een verstandelijke beperking. Samen met nog enkele collega's zit ik in een werkgroep voor ons 'Bosproject'.

Jakob Vanneste

Hoe kan Torfs bijdragen?

We hebben een 'bosproject' binnen onze voorziening. We willen een stuk verwilderd bos omvormen tot een parktuin voor onze bewoners. We geloven dat dit stuk extra groen kan helpen om de kwaliteit van leven te bevorderen voor onze bewoners. Ze kunnen er wandelen, rusten, elkaar ontmoeten, genieten van de natuur en van de stilte, er zou ook een plaats zijn voor agressieregulatie en rouwverwerking... Er is een plan getekend met een ruwe schatting van een begroting. Een brug, een pad in dolomiet, ...