Onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen. Daarom leggen we ons toe op de educatieve ontwikkeling op lange termijn van kansarme kinderen in Zuid->Afrika. Een degelijke opleiding biedt oplossingen voor deze kinderen en wapent hen om uit een uitzichtloze situatie te ontsnappen. Dit willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren uit de achtergestelde gebieden in de Bitoustreek in Zuid-Afrika.

Sinds 2013 zijn wij peetouder geworden van een meisje en datzelfde jaar ben ik, samen met mijn echtgenote, ook vrijwilliger geworden en zetten wij ons in hier in België maar ook in Zuid-Afrika.Ondertussen hebben we hier in de regio het 'BIA team Meetjesland' uitgebouwd waarvan we beiden in het bestuur zetelen. Dit team doet gedurende het lopende jaar diverse activiteiten en festiviteiten, spreekbeurten, enz...om geld in het laadje te brengen om zo onze projecten mee te helpen financieren.

MARIO LAMPAERT

Hoe kan Torfs bijdragen?

Gezien de diversiteit van lopende projecten en de noden die er heersen is iedere euro welkom!Momenteel zijn we bezig met sportfaciliteiten en een sociaal gebouw aan het oprichten in één van deze achtergestelde wijken, daarnaast delen we dagelijks voedselpakketten uit aan de armsten in de town ships, wordt er iedere dag gezorgd voor ondersteuning van de schoolgaande kinderen, kinderen in een weeshuis en in een chrèche. Teveel om op te noemen...