Onze missie is hetvoorzien en uitbouwen van deondersteuningsvormen woonondersteuning /verblijf, dagondersteuning / dagopvang, mobiele enambulante begeleiding zodat deze beantwoordenaan de noden van kinderen, jongeren envolwassenen met een handicap en/ofkarakterstoornis, rekening houdend met deevolutie, beschikbaarheid en haalbaarheid van de(ped)agogische, psychische, sociale en financiële(hulp)middelen.

Ik ben Erwin Pellens en ben coördinator communicatie voor onze voorziening. Ik ben reeds 20 jaar werkzaam voor het Begeleidingscentrum. Ik werkte 11 jaren als begeleider in de leefgroep, daarna 5 jaren als diensthoofd en nu reeds 4 jaren als coördinator. De slagzin van onze voorziening 'Gewoon Bijzonder' verwijst naar onze zorggebruikers: zij zijn gewoon bijzonder, zij staan centraal in onze werking. Onze medewerkers zijn dat ook want zij werken dagelijks met hart en ziel aan hun welzijn.

Erwin Pellens

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het sponsorgeld zal gebruikt worden voor de aankoop van een snoezelzetel in een leefgroep die bestaat uit volwassenen met een ernstig mentale handicap.In de leefgroep is er een kamer beschikbaar die we inrichten als snoezelruimte. Met snoezelen willen we de zintuigen willen we de zintuigen prikkelen en activeren. Het hoofddoel is ontspanning maar we merken dat we op deze manier ook de communicatie kunnen bevorderen.