We zijn een kleinschalige vzw, dat een huis heeft gerenoveerd en ingericht in Surakarta( Java), met als doel 30 (wees)kinderen op te vangen, kindslachtoffers van de tsunami in Sulawesi. Na vaststellen over verdwijningen, brengen we kinderen tussen 5 en 9 jaar oud over en geven hen kost, inwoon, onderwijs en een opvoeding, eigen aan hun cultuur, door mensen van ter plaatse. Het is doel is hen te begeleiden naar volwassenheid en een job, zodat zij onze taak kunnen overnemen op termijn.

Secretaris van de vzw, samen met mijn echtgenoot ( penningmeester), van de zelf opgerichte vzw in België. Verlenen van financiële steun, die we via bekomen via allerlei , door ons, georganiseerde aktiviteiten. Hand- en spandiensten verrichten in Surakarta ( Java, Indonesië) bij renovatie en realisatie van het opvanghuis 'Children's House of Hope', waar 30 weeskinderen, slachtoffers van de Tsunami ( Januari 2018, Palù & Donggala) zullen worden opgevoed en opgevangen.

Mia Fournier

Hoe kan Torfs bijdragen?

*Overbrengen van 30 kinderen van het getroffen gebied ( Sulawesi), naar Surakarta (Children's House of Hope): 110€/kind * maaltijden: €1,5/dag/ kind*inschrijvingsgeld school: €8/jaar/kind*uniform + schoolgerei : €6/jaar/kind*totaal bedrag : €126.50 x 30 = €3795uitgezonderd : personeelskosten en materiaal *verblijfkosten & onderhoud: €3/jaar/kind