Alehoppa droomt van een voor iedereen toegankelijke samenleving.In een voor iedereen toegankelijke samenleving kan iedereen dezelfde voorzieningen gebruiken. Op gelijke voet nemen personen met en zonder handicap het openbaar vervoer, doen ze aan fitness, gaan ze naar het theater, gaan ze naar school, zijn ze collega’s.De motor van die toegankelijke samenleving is toegankelijk onderwijs: een school waarin niemand wordt uitgesloten, waar elk kind met of zonder een motorisch beperking welkom is.

Wij zijn ouders van een kind met SMA.

Ellen Dhaese

Hoe kan Torfs bijdragen?

Vanuit vzw Alehoppa willen we kinderen met een mobiele beperking ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit door de toegankelijkheid van schoolgebouwen voor rolstoelen te helpen vergroten en hulpmiddelen en advies in dit kader aan te bieden. We bouwen een databank voor het uitwisselen van hulpmiddelen. We zijn ervan overtuigd dat er op vlak van het volwaardig laten participeren van kinderen met een motorische beperking aan onze dagdagelijkse activiteiten nog heel wat stappen te zetten zijn.