...

Actio vzw

Actio vzw is een dagwerking voor (rand)normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. Als dagwerking biedt Actio arbeidsactiviteiten, vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan. De persoon als individu is het uitgangspunt bij Actio. Heel wat mensen willen heel graag werken, maar kunnen dit om tal van redenen niet, nog niet of niet meer. Andere willen dan weer deelnemen aan vrijetijd maar kunnen dit niet of voelen zich niet thuis. Actio wil daarom als brugfiguur fungeren.

Mijn nicht heeft autisme. Ze is normaal begaafd en heeft autisme. Haar beperking is onzichtbaar en dat maakt het soms heel moeilijk voor haar om de juiste ondersteuning te krijgen of te vinden. Mijn studiekeuze was dan ook snel gemaakt. Ondertussen ben ik 8jaar aan de slag in de sociale sector en begeleidt ik al even lang volwassenen met autisme. Sinds 4jaar hoop ik als leidinggevende verder vorm te geven aan ons project en zo de waas rond de autisme bubbel kleiner te maken.

Sofie Van Vreckem

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1440€ kunnen wij elke maand, een jaar lang, een creatieve therapie sessie, van 2u30, organiseren. En dit voor telkens 7 cliënten. Een creatieve therapie sessie biedt een alternatief op de vluchtige, snelle en vooral mondelinge communicatie die er heerst in onze maatschappij. Onze cliënten leren om zich visueler te uiten daar waar woorden te kort schieten. En ook wij als begeleider krijgen trips & trick aangeleerd om de communicatie (visueel) aan te passen, op maat, aan de cliënt.