SCHOENEN TORFS STEUNT MEER DAN 50 GOEDE DOELEN VAN KLANTEN

Leer de projecten kennen Torfs steunt ook jouw goed doel

SCHOENEN TORFS STEUNT OOK JOUW GOED DOEL!

Schoenen Torfs engageert zich om jaarlijks € 250 000 te besteden aan goede doelen. We ondersteunen zowel projecten in het Noorden als in het Zuiden en streven naar structurele partnerships op lange termijn. Hier kan je meer lezen over ons duurzaamheidsbeleid.

In 2016 lanceerden we voor de eerste keer ook een oproep om projecten in te zenden voor ons nieuw Torfsfonds, een fonds van € 50 000 voor sociale projecten die van onze klanten komen. Tot 30 november 2016 kon je zelf een project indienen waarbij je persoonlijk betrokken bent.

De inschrijvingen zijn nu afgelopen. De geselecteerde projecten kan je hier bekijken. In 2017 lanceren we opnieuw een oproep via social media en onze nieuwsbrief. Volg ons op om zeker op de hoogte te blijven.

            

ONZE CRITERIA

   Persoonlijke betrokkenheid
Je bent zelf persoonlijk betrokken bij de organisatie (vrijwilliger, persoonlijke band...).

   Kleinschaligheid
Je vraagt een sponsorbedrag van maximum € 1 000 en je vertelt waarvoor het geld zou dienen. We willen zoveel mogelijk organisaties gelukkig maken. Daarom kiezen we voor zinvolle en kleinschalige initiatieven.

   Geografisch criterium
We zoeken naar een evenwicht in projecten die zowel in het Noorden als in het Zuiden worden uitgevoerd.

   Humanitaire projecten en organisaties die begaan zijn met natuur en dierenwelzijn
Het project moet actief bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit, ontwikkeling, armoedebestrijding en gemeenschapsopbouw. Daarnaast steunen we ook organisaties die begaan zijn met natuurbehoud en dierenwelzijn.

We sponsoren geen sport– en culturele organisaties (geen jeugdbewegingen, sportverenigingen...). Daarnaast steunen we ook geen huurgelden, lonen en peterschappen omdat het gebruik van de middelen daarvoor moeilijk controleerbaar is.

...

Banglabari vzw

De vzw Banglabari probeert de armoedespiraal te doorbreken in Bangladesh en dit zowel op het platteland als in de stad. Torfs stelt € 1.000 ter beschikking voor de bouw van een duurzame woning.

...

Benesa vzw

De vzw Benesa geeft financiële en morele steun aan een school- en landbouwproject in Sabou, Burkina Faso. Torfs zal de tafeltjes en stoelen bekostigen voor 3 nieuwe klaslokalen.

...
...

Belgambialink vzw

De vzw Belgambialink steunt een lagere school in Gambia waar ongeveer 900 kinderen onderwijs krijgen. Torfs zal een bijdrage leveren voor een waterput.

...
...

BuSO De Regenboog OV1

Deze school voor buitengewoon onderwijs in Kessel vindt het heel belangrijk dat haar “buitengewone jongeren” gezond bewegen en men gaat dan ook regelmatig fietsen. De school zal met het geld van Torfs een soort van riksja kopen waardoor leerlingen die motorisch of mentaal niet in staat zijn om zelf op straat te fietsen toch kunnen meegaan.

...
...

Ceifar (Centro de Integração Familiar)

Ceifar is een centrum voor opvoeding en familiale integratie in Brazilië en werd opgericht om hulpbehoevende families op te vangen. Met de extra centjes van Torfs wil men schoolmateriaal aankopen.

...
...

Community Kids Pot

Community Kids Pot is een organisatie die warme maaltijden kookt voor de armste kinderen in Philippi, een Township in Kaapstad, Zuid-Afrika. Met € 1.000 kunnen 200 kinderen 2 maanden lang 2 maal per week genieten van een warme maaltijd.

...

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding wil zelfdoding voorkomen en is de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Met € 1.000 worden voor minstens 50 vrijwilligers headsets voorzien.

...

CRANE

CRANE, Children at Risk Action Network Oeganda, is een netwerk van organisaties, scholen en kerken die werken met kwetsbare kinderen in de Kampala regio. De donatie van Torfs zal gebruikt worden om een boekje voor dove kinderen uit te geven.

...
...

De Kangoeroe

De Kangoeroe is een klein schooltje in Tongerlo voor kinderen met normale tot hoge begaafdheid maar met een autismespectrumstoornis. Met de bijdrage van Torfs kan de school een eigen bibliotheek inrichten.

...
...

De Kast

De Kast is een initiatief van het Heilig Hartinstituut in Heverlee om kansarme gezinnen te ondersteunen. Torfs financiert 280 warme middagmaaltijden voor kinderen die er nood aan hebben.

...

De Kinderen van Flores vzw

De vzw Kinderen van Flores richt opvanghuizen op in Indonesië voor kinderen (en vaak ook hun moeder) die het moeilijk hebben. Met het geld van Torfs zullen schooluniformen aangekocht worden.

...

De Loods vzw

De Loods is een opvang in Heuvelland voor kinderen die door de jeugdrechter thuis worden weggehaald omdat ze er om de één of andere reden niet meer kunnen wonen. Voor uitstapjes is er weinig of geen geld, Torfs geeft dan ook graag hiervoor een budget.

...
...

De Leerexpert Dullingen

De Leerexpert Dullingen is een stedelijke school in Brasschaat voor buitengewoon secundair onderwijs. Voor het project “SAMEN DE WERELD ROND” wil men samen met leerlingen van andere scholen en instellingen een lemen doolhof of hut maken, alsook een fitometer voor mensen met en zonder een beperking. Torfs zal het nodige materiaal hiervoor bekostigen.

...
...

De Moazoart vzw

Ontmoetingshuis De Moazoart is een geïntegreerde basisvoorziening met een warm onthaalpunt en een divers ondersteunings- en activiteitenaanbod prioritair gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren. Torfs financiert mee de aankoop van computers waarop hun jongste bezoekertjes hun huiswerk kunnen maken.

...
...

Donate-a-Dog

Donate-a-Dog leidt hulphonden op en plaatst deze bij mensen met een fysieke beperking. Torfs geeft € 1.000 voor het aankopen van een pup.

...
...

Freedom Project

Freedom Project wil mensen bewust maken van het grote probleem van mensenhandel en kinderprostitutie en genoeg fondsen verwerven om reddingsacties te financieren van jonge meisjes die in de seksindustrie gevangen zitten. Met een gift van € 1.041 kan één kind uit zo een mensonterende situatie gered worden.

...

Elaba vzw

De vzw Eleba voorziet in de infrastructuur van een lagere school in een dorpje ten noorden van Lome, West-Afrika. Torfs zal de constructie van 60 schoolbankjes met elk een waarde van € 15 bekostigen.

...

Ghapro vzw

De vzw Ghapro uit Antwerpen heeft als missie sekswerkers bewuster te maken van de gezondheidsrisico’s die aansluiten bij hun beroep en hen te ondersteunen op verschillende levensdomeinen. Torfs zal € 1.000 schenken om de nieuwe verdieping in hun pand in het Schipperskwartier in te richten.

...
...

Het Blauwe Kruis van de Kust

Het Blauwe Kruis van de Kust vangt verlaten en verwaarloosde dieren op en zoekt voor hen een nieuwe warme thuis. Torfs geeft geld om extra voeding, kuismateriaal en vaccinaties aan te kopen.

...
...

Imani Belgium vzw

De vzw Imani Belgium verleent hulp aan kinderen en kansarmen in Kenia en dit op gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Met de bijdrage van Torfs zal er materiaal aangekocht worden voor de keuken van het nieuwe opleidingscentrum voor jonge vrouwen in Oyugis, Kenia.

...
...

Kat Zoekt Thuis

Kat Zoekt Thuis is een erkende opvang voor zwerfkatten. Torfs zal bijdragen in de medische kosten die gepaard gaan met een sterilisatie.

...

Jonathanschool

De Jonathanschool in Sint-Niklaas is een school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Met € 1.000 kan de school haar dyslexieprogramma “SPRINT” verder uitbreiden.

...

KBO Eine

KBO Eine is een basisschool in Oudenaarde die wil inzetten op een sterk talenbeleid voor kansarme leerlingen. Mede door Torfs kan een mini-bibliotheek opgericht worden.

...
...

Kinderfonds De Tondeldoos vzw

De Tondeldoos steunt 150 gezinnen uit groot Dendermonde die te kampen hebben met armoede en/of sociale uitsluiting. Torfs ondersteunt de organisatie van een kinderfeest.

...
...

Kivuvu

Kivuvu steunt projecten die het weeshuis Orphelinat Bethleem te Popokabaka in Congo ten goede komen. Torfs zal het project “Proteïnen voor Popo” steunen dat inzet op het verbeteren van voedselzekerheid en –veiligheid. Hierdoor kan men sneller starten met de aankoop en ombouw van een maniokmolen op zonne-energie.

...

Medisch Sociaal Opvangcentrum Vlaams Brabant

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum Vlaams Brabant is een ambulant centrum voor jongeren en volwassenen die problemen hebben met illegale drugs. Torfs betaalt 8 Mirena spiralen om ongewenste zwangerschappen bij drug gebruikende vrouwen te voorkomen.

...

NASCI vzw, Dienstencentrum voor het kind

De vzw NASCI - Dienstencentrum voor het Kind is een Nederlandstalige organisatie en richt zich prioritair op kwetsbare (kans)arme moeders en kinderen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Torfs zal de “Terug naar school”-actie 2017 steunen, meer bepaald door de aankoop van nieuwe boekentassen.

...
...

Monte Rosa vzw

Monte Rosa is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand waar kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar worden opgevangen en begeleid. Torfs zal een stukje bijdragen in de duurzame renovatie van de bijna 90 jaar oude gebouwen in Kessel-Lo.

...
...

Nicaraguacomité Mol

(vzw Molse Vrienden van Santo Tomás)

De vzw Molse Vrienden van Santo Tomás concretiseert de stedenband tussen de gemeente Mol en Santo Tomás en zet zich zo in voor ontwikkelingshulp in Nicaragua. Torfs zal een opslagkast voor een kinderrefter financieren en de aankoop van 2 grote snel kookpotten.

...
...

Nyumba ya Tsogolo

Nyumba ya Tsogolo (Huis van de Toekomst) biedt een warme thuis aan de straatkinderen van Liwonde in Malawi met als doel de kinderen terug te herenigen met hun families. Met de Torfscentjes zullen 3 fietsen, een watertank en schoolmateriaal aangekocht worden.

...

Opération thermos Operatie vzw

Deze vzw uit Brussel geeft in de winter een warme maaltijd aan de kansarmen en daklozen in het metrostation Kruidtuin. Torfs zal een deel van deze maaltijden financieren.

...

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert een gepaste gezinssituatie voor wie niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Met het geld van Torfs zullen duploboxen aangeschaft worden, duploblokken worden vaak ingezet bij begeleiding van kinderen omdat beeld meer zegt dan woorden.

...
...

Opus III

Opus III is een educatief, medisch, sociaal en economisch project in een achtergestelde wijk in Jaipur, India. Torfs bekostigt de aankoop van EHBO dozen, teenslippers en schoenenrekjes voor 4 scholen.

...
...

Prinses Harte vzw

De vzw Prinses Harte wil meebouwen aan een aangename ziekenhuisomgeving en ontwikkelt daarom kleurrijke verwenpakketten voor ernstig zieke kinderen. Met de bijdrage van Torfs kan materiaal voor deze pakketten aangekocht worden.

...
...

Sleutel voor Palestina

De vzw Sleutel voor Palestina biedt organisatorische en financiële steun aan concrete, kleinschalige projecten in Palestina. Torfs zal de gaarkeuken in een vluchtelingenkamp steunen.

...

Sailing Kids

Stichting Sailing Kids biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilschip.

...

SOlid Peru

SOlid zet mensen in het zuiden op weg om zelf hun leven in handen te nemen en maakt zo hulp op termijn overbodig. Met de steun van Torfs kan een studiefonds opgericht worden om meisjes een lening te bieden om hun schoolkosten en het nodige materiaal te kunnen betalen.

...

SOS Syrian Children

SOS Syrian Children steunt kinderen in de zwaar getroffen provincie Aleppo en de vluchtelingenkampen aan de Turkse grens. Torfs geeft centen voor de aankoop van didactisch materiaal.

...

SOS CAIZA vzw

SOS CAIZA streeft al meer dan 40 jaar naar een beter leven voor de plattelandsbevolking in Caiza, Bolivia. Door de extra bijdrage van Torfs krijgen meer kinderen de kans om school te lopen, op internaat te blijven en drie maaltijden per dag te eten.

...
...

SuyanaPeru vzw

De vzw Suyana Peru zet in op de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de sloppenwijk Villa El Salvador in Zuid Lima. Torfs draagt reeds bij door de online verkoop van de babyschoentjes van Puriy waarvan de opbrengst gaat naar de sociale werkplaats van deze vzw. Door een extra bijdrage kan de werkplaats nog verder groeien en zelfredzaam worden.

...
...

The Nest

The Nest is een organisatie in Kenia die een tijdelijk thuis voorziet voor kinderen wiens moeders in de gevangenis zitten. Met de bijdrage van Torfs kunnen deze kinderen nog beter opgevangen worden.

...

Therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer vzw

Het Veer is een erkend therapeutisch kinderdagverblijf voor 40 jonge kinderen en jongeren met een beperking, gelegen te Sint-Niklaas. De individuele werktafeltjes en kastjes voor dagschema’s die ze gebruiken bij kinderen met autisme zijn aan vernieuwing toe en Torfs verleent hiervoor graag haar steun.

...

TuChiFo vzw

De vzw TuChiFo ondersteunt een weeshuis in Tanzania. Met € 1.000 kunnen de 60 kinderen uit het weeshuis een heel jaar lang elke dag een tas lekkere voedzame melk drinken.

...
...

Transkript vzw

De vzw Transkript wil lectuur en informatie toegankelijk maken voor mensen met een leesbeperking. Torfs zal helpen bij de realisatie van het project “Clear Vision” voor kinder- en prentenboeken. Met dit systeem wordt de tekst van het boek in braille gedrukt op transparanten en deze brailleteksten worden tussen de bladzijden van het originele boek gevoegd. Op die manier kunnen bijv. ziende kinderen en blinde ouders samen hetzelfde boek lezen.

...
...

Veerkracht 4 vzw - De Wereldtuin XL

De Wereldtuin is een “samentuin” in het centrum van Menen die intensief inzet op het participeren van kansarmen. Torfs draagt bij tot de aankoop van een mobiele keuken voor het aanbieden van 1 euro maaltijden aan deze doelgroep.

...
...

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is het aanspreekpunt voor alle mogelijke vormen van kindermishandeling binnen de gezinscontext. De bijdrage van Torfs zal gebruikt worden om kindvriendelijk materiaal aan te kopen voor de getraumatiseerde kinderen die men ziet op de dienst.

...

Vrienden van Fifala

Vrienden van Fifala steunt projecten in Mali, waaronder het project “Verbeteren van moeder- en kindzorg / Verminderen van moeder- en kindsterfte”. De steun van Torfs is een mooie aanvulling voor de aankoop en installatie van een waterpomp op zonne-energie voor warm water in o.a. de materniteit.

...

War Child

War Child zet zich in voor kinderen in de sterkst getroffen oorlogsgebieden ter wereld. Met € 680 kunnen 10 kinderen een jaar lang geholpen worden, ze krijgen een veilige woonplaats en ze worden psychologisch bijgestaan.

...
...

Vriendinnen van Zambia

De vriendinnen van Zambia zamelen geld in voor projecten voor het welzijn van kinderen in Zambia. Torfs zal 10 zonnepanelen van € 100 financieren. Deze zonnepanelen zullen ervoor zorgen dat de warmtepomp van de boerderij van het Tetekela opvangcentrum op gratis energie van de zon kan draaien. Het Tetekela opvangcentrum vangt kinderen uit de sloppenwijk van Kasama op.

...
...

Water4Ghana

Water4Ghana wil de mensen in het droge Noorden van Ghana voorzien van drinkbaar water. Torfs zal de bouw van een drinkwaterinstallatie sponsoren.

...
...

Welzijnsschakel Hoboken

Welzijnsschakel Hoboken is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen uit Hoboken en Wilrijk die het moeilijk hebben om financieel rond te komen. De steun van Torfs zal gebruikt worden om ontbijtpakketten samen te stellen.

...

World Bicycle Relief

World Bicycle Relief zorgt voor sterke fietsen bestemd voor de Afrikaanse bevolking. Een eenvoudige fiets helpt kinderen de weg naar school af te leggen of helpt volwassenen hun producten naar de lokale markten te brengen. Met € 1.000 kan de organisatie 7 fietsen aankopen.

...

Xavi Indië vzw

De vzw Xavi Indië heeft als doel zo veel mogelijk kinderen in Chennai (Zuid India) naar school te laten gaan waardoor de kans op bedelen en kinderarbeid vermindert. Torfs geeft de vzw een financieel duwtje in de rug.

...
...

Xaritoo Zemst

XARITOO is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich engageert om de Zemstse leefgemeenschap te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking in de regio Sokone, Senegal. Torfs sponsort een openbaar toilet, de kostprijs inclusief sensibilisatie en onderhoud hiervan kost € 750.

...

Zimbakids vzw

Zimbakids steunt de Shungy Dzevana Trust in Zimbabwe wat een weeshuis omvat en een project op het platteland waardoor de kinderen en hun pleegmama’s zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Met € 1.000 extra kan het plattelandsproject uitgebreid worden met een serre.

...

Zorghuis Oostende vzw

Zorghuis Oostende is een sociaal project dat voorziet in de opvang van kankerpatiënten die alleenstaand zijn of nergens terechtkunnen tijdens de zwaarste periode van hun behandeling. Torfs zal de aankoop van lichtarmaturen bekostigen.

...
...

Zonnestraal vzw

De vzw Zonnestraal is een voorziening in Lennik voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Men zou graag leuningen plaatsen aan de toegangstrappen alsook looppaden met een helling voorzien, Torfs zal een deel van deze kosten dragen.